Siin lehel saad maksta vähema vaevaga Kuus IT OÜ poolt esitatud arveid.

Millisest pangast soovite ülekannet teha?
Jaga linki

© Kuus Bank 2050, Estonia - Some rights reserved. Siin lehel ei pakuta mingeid finantsteenuseid, samuti Me ei küsi Teie pangainfot! See leht on nagu on, Me ei võta vastutust Teie poolt lehe võõra kasutamise eest, mis põhjustab kahju Teile endile või Teie lähedastele. Meil on õigus salvestada antud lehel kõiki sidevahendite teel antud korraldusi ja muud suhtlust ning kasutada vastavaid salvestisi antud korralduste või muude toimingute tõendamiseks, vastavalt kehtivale seadusandlusele. Veebilehte ja sellel sisalduvat informatsiooni kasutades nõustud veebilehe kasutamistingimustele vastavalt kehtivale seadusandlusele. Teie Turvalise ülekande eest hoolitsevad Teie kodupangad! Kaebuste püsimisel pöörduge Teid raviva arsti poole.